Vseživljenjsko izobraževanje za zobnega asistenta

STATUS: Neformalno izobraževanje OSNOVNI POGOJ: Zaključena vsaj V. stopnja ZAŽELENI POGOJ: Zaključeno izobraževanje iz zdravstvene smeri ČAS TRAJANJA: 7 modulov

 

1. OSNOVNA ZNANJA V ZOBOZDRAVSTVU

TEORETIČEN DEL 23.8.2023, pričetek ob 9.00 uri 
PRAKTIČNI DEL 26.8.2023 ob 9.00 uri ali 13.00 uri 
Predavatelj: Aida Berisalić dr.dent.med. in dipl.med.teh.Jadranka Petrinec dipl.med.teh.
Cena modula: teorija 80,00 € + DDV, praksa 150,00 € + DDV

1.1 Anatomija glave (ustna votlina, maksila, mandibula)

Morfologija zob

Administracija v zobozdravstvu

TEORIJA

1.2. Oprema v zobozdravstveni ordinaciji

 • Uvod v zobozdravstvo
 • Vrste in uporaba nasadnih instrumentov
 • Prostori -cone v zobozdravstveni ordinaciji (čisti, nečisti)
 • Naprave in aparati v zobozdravstveni ordinaciji

1.3 Pristop do pacienta v zobozdravstveni ordinaciji

 • Ocena psihičnega stanja pacienta
 • Pristop do oseb s posebnimi potrebami
 • Zgodovina/prvi pregled
 • Spoznavanje osnovnih vitalnih znakov (pulz, dihanje, krvni tlak)
 • Položaji zobnega asistenta pri izvajanju posegov v ustni votlini
 • Osnovni načini podajanja instrumentov med zobozdravstvenim posegom

                PRAKTIČNO DELO

 • Priprava zobozdravstvenih enot za delo
 • Postavitev nasadnih instrumentov za delo in ustreznih nastavkov za brušenje
 • Priprava ostalih naprav in aparatov
 • Prikaz pristopa k slabovidni osebi, slabo pokretni osebi, osebi slabšega sluha
 • Merjenje vitalnih znakov (pulz, dihanje, krvni tlak)
 • Seznanitev s položaji pacienta na stomatološkem stolu
 • Postavitev zobnega asistenta, načini asistiranja (stoje, sede)
 • Vaja kako podajati instrumente
 • Postopki asistiranja pri slinjenju v ustni votlini – vzdrževanje suhega delovnega polja
 • Postavitev luči –  vidno delovno mesto
 • Retrakcija mehkih tkiv – po conah in položajih zob
 • Postopki oskrbe zobozdravstvenih enot po koncu delovnega dne  (čiščenje in dezinfekcija)

 

2. DEZINFEKCIJA IN STERILIZACIJA
TEORETIČEN DEL 24.8.2023 pričetek ob 9.00 uri 
PRAKTIČNI DEL 27.8.2023 ob 9.00 uri ali 13.00 uri
Predavatelj:  Ivanka Firić mag. med. techn.
Cena modula: teorija 80,00 € + DDV, praksa 150,00 € + DDV

TEORIJA

2.1. DEZINFEKCIJA

 • Nevarnosti prenosa infekcije (vir okužbe, načini širjenja okužbe, vstopna vrata infekcije, količina in virulenca povzročitelja, imunost)
 • Obvladovanje / kontroliranje okužb v zobozdravstvu
 • Najbolj tvegane okužbe v zobozdravstvu in preventivni ukrepi (hepatitis B; C in HIV)
 • Vbodni incident in postekspozicijska profilaksa
 • Standardni ukrepi za zaščito zaposlenih
 • Standardni ukrepi za zaščito pacientov
 • Pravilna higiena rok
 • Pogoji dezinfekcije, antisepse in asepse
 • Metode dezinfekcije
 • Ustrezna dezinfekcija (površine, oprema, naprave, instrumenti)
 • Vrste razkužil/dezinfekcijskih sredstev
 • Pravilna uporaba razkužil
 • Vrste odpadkov in ravnanje s temi

2.1. STERILIZACIJA

 • Vrste sterilizacijskih postopkov
 • Sterilizacija z vročo paro (faze delovanja sterilizatorja, preverjanje delovanja sterilizatorja)
 • Kontrola sterilizacije (kemična, biološka)
 • Priprava in pakiranje sterilizacijskih instrumentov
 • Postopki pri nasadnih instrumentih (dezinfekcija, mazanje, sterilizacija)
 • Skladiščenje sterilnega materiala (način, čas)
 • Dokumentacija o izvedenih sterilizacijskih postopkih


PRAKTIČNO DELO

 • Umivanje rok (higiensko, antiseptično, kirurško)
 • Sterilno nadevanje rokavic, zaščitnih mask, zaščitnih plaščev, vizirjev, kap
 • Uporaba standardnih zaščitnih ukrepov pacienta (postavitev sesalke za slino, zaščita pacienta s pregrinjalom, nanos antiseptične raztopine za izpiranje ustne votline)
 • Dezinfekcija površin v zobozdravstveni ordinaciji
 • Dezinfekcija zobozdravstvenega stola (filtrov)
 • Postopki pri nasadnih instrumentih (pred delom, med pacienti, po delu)
 • Priprava dekontaminacijske raztopine za instrumente
 • Pravilno odstranjevanje odpadkov (infektivni odpadki, ostri in nevarni odpadki)
 • Priprava in pakiranje sterilizacijskih instrumentov
 • Sterilizacija instrumentov v sterilizatorju (če ga imamo)
 • Uporaba kontrolnih indikatorjev sterilizacije
 • Dokumentacija o izvedenih sterilizacijskih postopkih in sterilizacijski nadzor

 

3. RESTORATIVNO ZOBOZDRAVSTVO IN ENDODONTIJA
TEORIJA: 
25.8.2023, pričetek ob 9.00 uri
PRAKTIČEN DEL: 27.8.2023 ob 9.00 uri ali 13.00 uri
Predavatelj: Ivanka Firić mag. med. techn. in Jadranka Petrinec dipl.med.teh.
Cena modula: teorija 80,00 € + DDV+ praksa 150,00 € + DDV

TEORIJA

 • Ocena stopnje bolečine med delom zobnega asistetna/odontogena bolečina
 • Osnovni materiali v zobozdravstveni ordinaciji
 • Nadzor bolečine/ anestezija
 • Nujna stanja v zobozdravstvu /sinkopa, anafilaktični šok
 • Priprava instrumentov, materialov in naprav za izdelavo kompozitnih zalivk
 • Postopki za zagotavljanje suhega delovnega polja
 • Pravilo adhezijske tehnike
 • Vzroki bolezni pulpe in endodontsko zdravljenje zob
 • Endodontski instrumenti/igle za ročno in strojno endodontsko zdravljenje zob
 • Deli in uporaba koferdama
 • Pripomočki in materiali za endodontsko zdravljenje zob

PRAKTIČEN DEL

 • Postopki priprave lokalne anestezije (vstavljanje anestetika v brizgo, vrste igel, priprava anestetika v karpulni brizgi)
 • Prva pomoč, namestitev pacienta v sinkopi (kratkotrajna nezavest)
 • Priprava anti-šok terapije
 • Priprava instrumentov, materialov in naprav za izdelavo kompozitnih zalivk
 • Mešanje cementnega polnila
 • Mešanje kapsuliranih materialov za polnitve
 • Asistiranje pri izdelavi kompozitnih izpolnitev/adhezivna tehnika
 • Delo s polimerizacijsko lučko
 • Spoznavanje delov in uporaba koferdama na modelu
 • Priprava instrumentov, pripomočkov in materialov za endodontsko zdravljenje zob
 • Prepoznavanje endodontskih instrumentov/igel, instrumentov za polnjenje koreninskih kanalov (spreader, plugger, lentula)
 • Priprava in injiciranje tekočin v brizge za izpiranje koreninskih kanalov
 • Podajanje papirnatih poenov in guttaperch v aseptičnih pogojih

 

4. ORALNA MEDICINA IN PARODONTOLOGIJA
TEORETIČEN DEL 
29.08.2023, pričetek 16.00 uri ON-LINE predavanje
predavatelj: Ivanka Firić, mag. med. techn.
Cena modula: teorija 80,00 € + DDV

TEORIJA

 • Področje dela specialista oralne medicine
 • Testiranje v oralni medicini
 • Oralni testi in postopki delovanja
 • Oralno – laboratorijske preiskave
 • Jemanje vzorca – biopsija za PHD analizo
 • Osnovne značilnosti bolezni zobnega podpornega aparata (gingivitis, parodontitis)
 • Terapevtski postopki v parodontologiji (instrumenti, pripomočki)
 • Posebnosti (instrumenti, pripomočki) kirurških posegov v parodontologiji

 

5. ORALNA KIRURGIJA
TEORIJA 31.08.2023 ob 16.00 uri ON-LINE predavanje
PRAKTIČNI DEL 2.9. oz. 3.9.2023, pričetek ob 9.00 uri
predavatelj: Ivanka Firić, mag. med. techn. in Jadranka Petrinec dipl.med.teh.
Cena modula: teorija on-line 80,00 € + DDV, praksa 150,00 € + DDV

TEORIJA

 • Obseg dela oralne kirurgije/oralno kirurški poseg
 • Priprava pacienta na oralno kirurgijo
 • Tvegani pacienti na oddelku za oralno kirurgijo (pristop, priprava)
 • Oskrba pacienta pri hipoglikemiji
 • Skrb za pacienta z epileptičnim napadom
 • Razlike med kleščami in vzvodi za ekstrakcijo zoba
 • Priprava instrumentov, materialov in pripomočkov za operacijo
 • Osnovni kirurški komplet inštrumentov
 • Navodila pacientu po oralno kirurški operaciji
 • Zapleti po operaciji
 • Hemostatiki v zobozdravstvu s poudarkom na zaustavitvi krvavitev v oralni kirurgiji

              PRAKTIČNI DEL

 • Spoznavanje in prepoznavanje klešč in vzvodov
 • Priprava prostora za oralno kirurški poseg
 • Priprava instrumentov, materialov in opreme za oralno kirurgijo
 • Priprava osnovnega kirurškega kompleta instrumentov v aseptičnih delovnih pogojih
 • Priprava pacienta na oralno kirurški poseg
 • Priprava ekipe (kirurško umivanje rok, nošenje sterilnih zaščitnih plaščev, sterilnih rokavic)
 • Simulacija oralno kirurškega posega (asistiranje, osvetlitev delovnega prostora, vzdrževanje suhega delovnega prostora, dodajanje instrumentov iz osnovnega oralno kirurškega kompleta instrumentov v aseptičnih delovnih pogojih)
 • Priprava instrumentov in materialov za hemostazo (zaustavitev krvavitve)

 

6. PROTETIKA
TEORIJA
 1.9.2023 ob 9.00 uri, 
PRAKTIČNI DEL 2.9. oz. 3.9.2023, pričetek ob 9.00 uri
predavatelj: Ivanka Firić, mag. med. techn. in Jadranka Petrinec dipl.med.teh.
Cena modula: teorija 120,00 € + DDV, praksa 150,00 € + DDV

TEORIJA

 • Funkcija zob, dejavniki, ki vplivajo na izgubo zob in posledice izgubljenega zoba
 • Osnovna delitev protetičnih nadomestkov
 • Načrtovanje protetičnih nadomestkov
 • Fiksni protetični nadomestki
 • Faze izdelave fiksnega protetičnega nadomestka
 • Pripravljalna faza terapije / prvi pregled / diagnoza
 • Instrumenti, materiali in oprema, potrebni za pripravo kron/brušenje zob (nasadni instrumenti, vrteči inštrumenti)
 • Indikacije za nadgradnjo, vrste nadgradenj, asistiranje in načini izdelave nadgradnje
 • Metode in izdelava začasnih kron, pripomočkov in materialov, potrebnih za izdelavo
 • Odtisni materiali, posebnosti in tehnike odtiskovanja
 • Dodatki in instrumenti, potrebni za odtiskovanje (nitke in tekočine za retrakcijo, odtisne žlice)
 • Intraoralni skener – osnovne funkcije
 • Vrste cementov in metode mešanja
 • Navodila za ustno higieno ob predaji fiksnih protetičnih nadomestkov
 • Vrste snemnih protetičnih nadomestkov
 • Faze izdelave snemnih protetičnih nadomestkov
 • Anatomski odtisni material, dodatki in pripomočki (alginat)
 • Zobozdravstveno asistiranje pri odvzemu anatomskega odtisa (načini mešanja, navodila pacientu, postopki z odtisom)
 • Instrumenti, dodatki in materiali, potrebni za pridobitev funkcionalnega odtisa
 • Zobozdravstveno asistiranje pri odvzemu funkcionalnega odtisa
 • Zobozdravstveno asistiranje pri prenosu delovnega modela v artikulator (določanje med čeljustnih odnosov)
 • Navodila o prehrani in ustni higieni ob predaji snemnega protetičnega nadomestka
 • Kombinirana protetična dela / vrste nevidnih sklepnih povezav
 • Etečmeni kot vez med kronami in delnimi protezami
 • Fiksni protetični nadomestki na vsadkih
 • Totalne proteze na vsadkih
 • Navodila za ustno higieno za nadomestke protetičnih vsadkov

PRAKTIČNI DEL

 • Priprava instrumentov, materialov in opreme, potrebnih za pripravo kron/brušenje zob (nasadni inštrumenti, vrteči inštrumenti)
 • Priprava materialov in instrumentov za začasne krone (mešanje cementa, čiščenje začasnih kron, nanašanje cementa v krone)
 • Različne odtisne žlice
 • Mešanje alginata (ročno in strojno)
 • Mešanje drugih odtisnih materialov (ročno in strojno)
 • Priprava materialov in pripomočkov za odvzem funkcionalnih odtisov (mešanje ročno in strojno)
 • Spoznavanje delov in načinov asistiranja pri delu z artikulatorjem
 • Razlikovanje in seznanitev z vrstami protetičnih nadomestkov in sklepnih povezav

 

7. ORTODONTIJA
TEORIJA
29.08.2023 ob 18.00 uri ON-LINE PREDAVANJE
PRAKTIČNI DEL 2.9. oz. 3.9.2023, pričetek ob 13.00 uri
predavatelj: Ivanka Firić, mag. med. techn.
Cena modula: teorija on-line 80,00 € + DDV, praksa 80,00 € + DDV

TEORIJA

 • Osnove ortodontije
 • Ortodontske anomalije
 • Diagnoza v ortodontiji
 • Osnovna delitev ortodontskih aparatov
 • Snemni ortodontski aparati
 • Fiksni ortodontski aparati
 • Retencija
 • Faze in postopek vgradnje fiksnih ortodontskih aparatov
 • Instrumenti, materiali in oprema, potrebni za vgradnjo fiksnega ortodontskega aparata
 • Razlike med ortodontskimi pincetami
 • Postopek namestitve / zamenjava (ligature, gumice)
 • Postopek odstranitve fiksnega ortodontskega aparata (instrumenti, materiali, asistenca)
 • Navodila o prehrani in ustni higieni s fiksnim ortodontskim aparatom
 • Neželeni učinki ortodontskega zdravljenja (kako jih preprečiti)

PRAKTIČNI DEL

 • Asistiranje pri fotografiranju zob (intraoralno fotografiranje, umik ogledala)
 • Mešanje alginata (ročno in strojno)
 • Postopki odtiskovanja (čiščenje, dezinfekcija, pakiranje za sterilizacijo)
 • Priprava instrumentov in materialov za lepljenje nosilcev
 • Postavljanje žičk v ortodontske pincete
 • Uporaba tehnike lepljenja nosilcev
 • Dodajanje gumic, ligatur pri menjavi loka
 • Priprava instrumentov, materialov in opreme za odstranjevanje nosilcev
 • Razlike med ortodontskimi kleščami
 • Postopek lepljenja fiksnega retainer-ja (instrumenti, materiali, asistiranje)

 

Program izvajajo predavatelji, ki so po poklicu medicinske sestre oziroma zobni asistenti, ter že vrsto let izvajajo izobraževanja za zobne asistente.

Prijava na izobraževanje se potrdi s plačilom 30% avansa, preostanek je potrebno poravnati pred samim izobraževanjem.

Priporočamo prijavo na vse module, ki predstavljajo celoten pregled dela zobnega asistenta. Možna pa je prijava tudi na posamezne module. Prijava na praktičen del ni možna brez predhodnega teoretičnega dela posameznega modula.

Osnovne informacije

 • LokacijaIzobraževalni center Interdent Celje
 • Trajanje7 modulov
 • Omejitev12 - 30
 • Jezikslovenščina / hrvaščina
 • Cena880,00 € brez DDV

Deli izobraževanje

Prijava na izobraževanje

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Interdent d.o.o.