Evropski sklad

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju Interdent d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Vzpostavitev spletnega mesta ter B2B spletne trgovine«. V okviru projektnih aktivnosti smo:

Izvedli integracijo osrednjega poslovnega informacijskega sistema (ERP) s spletno trgovino,

v podjetju prenovili obstoječe spletno mesto v slovenskem in petih tujih jezikih,

vzpostavili novo spletno trgovino v 3 jezikih.

izdelali prodajno-produktni video v slovenskem in angleškem jeziku ter

krepili kompetence zaposlenih s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom uspešnega nastopa novih spletnih mest.

Namen operacije je preko sofinanciranja projektov vzpostaviti oz. krepiti prisotnost podjetja na tujih trgih in povečati možnost za predstavitev naših proizvodov in storitev na mednarodnih trgih. S prevzemom elektronskega načina poslovanja si želimo olajšati vstop v globalne verige vrednosti in na nova tržišča ter na ta način povečati mednarodno konkurenčnost našega poslovanja, izboljšati in pospešiti interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljati in zbirati informacije ter izboljšati odnose v celotni dobavni verigi.

  • Podjetje Minoa, Informacijske rešitve, d.o.o. je v okviru operacije kot zunanji izvajalec izvedel ukrep Elektronska izmenjava med partnerji.
  • Podjetje KABI d.o.o. je v okviru operacije kot zunanji izvajalec izvedlo storitev nadgradnje oz. prenove spletne strani za tuje trge in vzpostavitev spletne trgovine.
  • Podjetje Fotonist, video-foto produkcija, d.o.o. v okviru operacije, kot zunanji izvajalec, izvedlo ukrep priprave ter izdelave produktno-prodajnega videa.
  • Podjetje Nasvet.com, internet marketing, Radoš Skrt, s.p. v okviru operacije, kot zunanji izvajalec, izvedlo ukrep krepitev kompetenc in usposabljanja.

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI

Integracija osrednjega poslovnega informacijskega sistema s spletno trgovino, z namenom vzpostavitve elektronske povezave dveh ločenih sistemov. Integracija omogoča dvosmerne elektronske izmenjave podatkov med ERP in CMS sistemom. Novo vzpostavljena informacijska podpora omogoča samodejno izmenjavo podatkov in avtomatizirano informacijsko obdelavo prejetih naročil ter posledično enostavno in učinkovito obvladovanje spletnega prodajnega kanala.

SPLETNE STRANI ZA TUJE TRGE in SPLETNA TRGOVINA

S tem ukrepom smo nadgradili in optimizirali našo obstoječo spletno stran, prenovili arhitekturo, dodali nove vsebine. Poenotili smo administracijo za izdelke in vsebine spletnih strani za vsa tržišča ter poskrbeli za pregled nad vso vsebino v eni administraciji ter zagotovili učinkovito uporabniško izkušnjo na vseh nivojih.

V okviru ukrepa spletna trgovina smo za svoje obstoječe in nove kupce vzpostavili spletno trgovino v kateri ponujamo izdelke lastne proizvodnje in trgovsko blago. Spletna trgovina je namenjena kupcem na celotnem področju Evropske Unije. Ker gre za spletno trgovino ožjega segmenta, je le-ta izključno zaprtega tipa.

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Z novimi video vsebinami smo pridobili sodobno, privlačno in relevantno vizualno predstavitev podjetja, za namene promocije in povečanja prepoznavnosti lastne blagovne znamke in naših storitev. Video predstavlja celovito ponudbo našega rezkalnega centra in njegove ključne prednosti: kvalitetne, redno testirane in certificirane materiali, izdelki lastne proizvodnje, izobraževanje in podpora uporabnikom. Dva dodatna videa izpostavljata ključne novosti podjetja – nov proizvod in novo storitev-spletno prodajo. Video vsebine so namenjene za objavo na naših spletnih straneh, našem YouTube kanalu ter v drugih medijih.

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJA

Za odgovorne osebe za administracijo novih spletnih mest smo izvedli izobraževanje za pridobitev digitalnih kompetenc in znanja za operativno izvedbo oglaševalskih akcij prek Google Adwords in Facebooka ter potrebnih znanj za samostojno analitiko spletnih nastopov ter prilagajanje parametrov glede na izkazane rezultate. Za prodor na tuje trge in pridobivanje novih kupcev je ključnega pomena dobro uvrščanje spletne strani in trgovine na spletnem brskalniku ter analiziranje spletnega dosega, odzivov ter zastavljenih ključnih kazalnikov uspešnosti digitalnega trženja.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

  • Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00 EUR.
  • Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).